OBAVJEŠTENJE O MOGUĆNOSTIMA I POSTUPCIMA VANSUDSKOG RJEŠAVANJA POTROŠAČKIH
SPOROVA


Shodno odredbama člana 61 stav 3 tačka 20 Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni list CG"002/14, 006/14, 043/15, 070/17 i 67/19)( u daljem tekstu: ZZP), "Obuća Metro" d.o.o. Podgorica, svoje potrošače koji robu kupuju preko interneta obavještava o mogućnosti vansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

Postupak rješavanja vansudskog potrošačkog spora može da pokrene samo potrošač.

Postupak se može pokrenuti kod Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore i to u slučaju kada trgovac odbije prigovor potrošača.

Kontakt podaci Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova:
Ul. Novaka Miloševa br. 29/II,
Podgorica 81000,
www.privrednakomora.me