Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, Zakon o Elektronskoj trgovini, Kodeks ponašanja u prodaji roba i pružanju usluga na internet tržištu Crne Gore i Uredbe o upotrebi poreske registar kase i načina evidentiranja prometa proizvoda, odnosno usluga preko registar kase, privredno društvo Obuća Metro d.o.o., svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta  www.obucametro.me
 

O B A V J E Š T A V A


- da se prodaja robe putem internet sajta www.obucametro.me obavlja u okviru registrovane dijelatnosti privrednog društva Obuća Metro d.o.o., adresa za izjavljivanje reklamacije je: online@obucametro.me.
- da se osnovna obeliježja robe mogu naći na sajtu www.obucametro.me
- da se prodaja robe putem internet sajta www.obucametro.me obavlja iz registrovanih maloprodajnih objekata Obuća Metro d.o.o. Podgorica , 4 jula, Zabjelo, Extra Retail Park,  dok se poručivanje vrši putem interneta
- da roba koja se prodaje putem internet sajta  www.obucametro.me posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji; 
- da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;
- da su sve cijene izražene sa uračunatim PDV-om;
- da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 40 €.
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 3 dana putem kurirske službe koju birate u korpi, na način kako je to definisano na strani ISPORUKA - da se mogućnost kupovine robe uz posebne cijenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.obucametro.me.
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.obucametro.me može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namijeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je sajt www.obucametro.me dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavijestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtijeva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamijenom, odnosno da zahtijeva umanjenje cijene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.obucametro.me.
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zamijeni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cijenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zamijeniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMJENA.
- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE.
 

REKLAMACIJE

Reklamacije na oštećenje u transportu
Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.
Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok provjerite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak dijelova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi dijelovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.


Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe
Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nam, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail online@obucametro.me i opišete kakav problem imate, ili preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i sa robom pošaljete na našu adresu. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavijestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.
Preuzmite reklamacioni list OVDJE.
 
 
POVRAĆAJ SREDSTAVA

Kontaktirajte nas slanjem email na adresu: online@obucametro.me podatak Vašeg broja računa/otpremnice, Vaš JMBG (opciono), broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun. 
Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine. 

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini. 

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Obuća Metro d.o.o. je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 
Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete  slati na adrese koje su navedene na račun-otpremnici.
Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.


PRAVO NA ODUSTAJANJE

Prema ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI Crne Gore( „Sl.list RCG“,br.80/04 ) (kupovina preko naše prodajne internet stranice www.obucametro.me smatra prodajom na daljinu. Osim ovim Zakonom, prodaja putem interneta regulisama je i Kodeksom ponašanja u prodaji roba i pružanju usluga na  internet tržištu Crne Gore ( Sl. List RCG br.31/16 ).

Kodeks ponašanja u prodaji roba i pružanju usluga na  internet tržištu Crne Gore ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 radnih dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. 

 Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Obrazac/izjavu o odustanku možete preuzeti OVDJE.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Cijena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.
Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju  pri čemu se mora priložiti i račun-otpremnica koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu. 

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

OBAVJEŠTENJE O MOGUĆNOSTIMA I POSTUPCIMA VANSUDSKOG RJEŠAVANJA POTROŠAČKIH
SPOROVA


Shodno odredbama člana 61 stav 3 tačka 20 Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni list CG"002/14, 006/14, 043/15, 070/17 i 67/19)( u daljem tekstu: ZZP), "Obuća Metro" d.o.o. Podgorica, svoje potrošače koji robu kupuju preko interneta obavještava o mogućnosti vansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

Postupak rješavanja vansudskog potrošačkog spora može da pokrene samo potrošač.

Postupak se može pokrenuti kod Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore i to u slučaju kada trgovac odbije prigovor potrošača.

Kontakt podaci Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova:
Ul. Novaka Miloševa br. 29/II,
Podgorica 81000,
www.privrednakomora.me


NAČINI PLAĆANJA

Proizvode koje želite da poručite putem internet prodavnice, možete platiti na više načina: 

  •  plaćanje pouzećem gotovinski u trenutku isporuke 
  •  platnim karticama tokom procesa kupovine na sajtu.


Plaćanje pouzećem
Prilikom preuzimanja pošiljke koju ste prethodno poručili putem našeg sajta, plaćanje porudžbine se vrši isključivo u gotovom novcu na ruke kuriru naše partnerske kurirske službe koju birate u korpi i koji Vam donosi pošiljku.


Plaćanje karticama
Svoju narudžbinu možete platiti koristeći Visa, Visa Electron, Mastercard ili Maestro platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.
Prilikom online naručivanja, odabirom odgovarajućeg načina plaćanja bićete preusmjereni na stranicu Hipotekarna Banke koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Niti jednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


Na ovoj stranici je potrebno da unesete sledeće podatke: 

Broj kartice, datum isteka i CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa Vaše kartice. 

 

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. 

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. 

WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. 

Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima. 

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

 

Plaćanje nije moguće u stranoj valuti, već isključivo u valuti EUR. Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inostranih banaka.
Kupac koji koristi uslugu online plaćanja karticama preko www.obucametro.me mora ispunjavati sledeće uslove:
Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Crne Gore, na adresi navedenoj u porudžbini.
Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje.
Želimo Vam uspješnu kupovinu.
 

 
ZAMJENA VELIČINE I ZAMJENA ARTIKLA ZA DRUGI

Proizvod se u zakonskom roku može zamjeniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamjene.
Zamjena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke.
U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamjenimo za ispravan, a sve troškove snosi prodavnica www.obucametro.me
Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.
U slučaju zamjene proizvoda za drugu veličinu, prodavac je u obavezi da izvrši zamjenu ukoliko taj proizvod postoji na stanju. Ukoliko kupljeni proizvod  za koji se traži zamjena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zamjeni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamjene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.
Za uvažene reklamacije, prodavac www.obucametro.me snosi sve troškove transporta.

 
 
POLITIKA PRIVATNOSTI

Vaša porudžbina je potpuno sigurna!

U kompaniji Obuća Metro d.o.o. cijenimo Vašu privatnost, zato o Vašim podacima izuzetno pažljivo brinemo.
Sve posredovane informacije su sigurne, nećemo ih ni pod kojim uslovima ustupati trećem licu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbjedno poslovanje i saradnju sa kompanijom Obuća Metro d.o.o. 

Zaštita privatnosti podataka
Da bismo uspješno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavijestimo o trenutnom statusu narudžbine.
Kompanija Obuća Metro d.o.o.  će vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa vama. Obuća Metro d.o.o.   neće prodati podatke koje poseduje trećim licima, niti na tržištu. Zaposleni u kompaniji Obuća Metro d.o.o.  su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka.
Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije.
Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtijevalo zakonom.
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. 

Cookies
www.obucametro.me  koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama.
Cookie je tekstualni fajl koji je smješten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru.
Cookie-i su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbijedi pogodnosti koje će Vam ušteđeti vrijeme.
Saglasnost i promijena uslova
Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Obuća Metro d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaviještenja svim registrovanim korisnicima.

S poštovanjem,                                  
Obuća Metro d.o.o